Algemene voorwaarden

Welkom op 24Play platform! De 24Play app is dé app voor iedere Horecaspeler. Reserveer snel en eenvoudig jouw speelplek, ga spelen en houd je scores, statistieken en ranglijsten bij.

Algemeen

Digitaal sportmarketingbureau Sportunity heeft in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) het platform ontwikkeld. De app is geschikt voor iedere horecaspeler. Deze Algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de 24Play app, de website www.24play.nl, het platform en gerelateerde diensten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het (online) bestellen van diensten of goederen (‘’dienst’’) via de 24Play app, de website of het platform. Waar de naam ‘24Play’ wordt gebruikt geldt deze voor zowel de app, de website, het platform als gerelateerde kanalen van het platform.

Door de 24Play app te gebruiken of te downloaden ga je akkoord met de voorwaarden die, ook zonder dat wij dit actief naar jou als 24Play communiceren, van tijd tot tijd door Sportunity en/of KNBB kunnen worden gewijzigd. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website 24play.nl

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden

Gebruik

Algemeen

Sportunity en/of KNBB bieden geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor jouw activiteiten met betrekking tot de app, de website en/of het platform.

Om de app te kunnen gebruiken, dien je je als gebruiker te registreren. Wanneer je jezelf registreert via de app, verkrijg je een unieke SportID van Sportunity. Met deze unieke ID kun je op meerdere sportapplicaties inloggen. Je kunt je eigen SportID volledig zelf beheren en zien en bepalen wat er met je (persoonlijke) data gebeurt. Hoewel we je graag verbinden met andere sportliefhebbers via de apps, websites en platformen borgen we hierbij je privacy. Wil je hier graag meer over weten? Bekijk dan de Privacy Policy. Ook kun je ons altijd bereiken door een mail te sturen naar info@24play.nl.

Ook zou je eens een kijkje kunnen nemen bij de ‘Veel gestelde vragen’ pagina op 24play.nl.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de 24Play app is voor eigen rekening en risico. Sportunity en/of KNBB sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de app, het bezoek van de website en/of het platform en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen, uit.

Sportunity en/of KNBB behouden zich het recht voor om functionaliteiten naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder een voorafgaande aankondiging. Sportunity en/of KNBB zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van functionaliteiten.

Sportunity en/of KNBB aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de mogelijk door derden aangeboden informatie binnen de app, op de website en/of het platform. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Sportunity en/of KNBB aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan partners en/of leveranciers van Sportunity en/of KNBB, aangeboden – informatie in de 24Play app. Sportunity behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Sportunity en/of KNBB.

Hyperlinks

De 24Play app, 24play.nl en/of het platform kunnen hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van 24Play liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Sportunity en/of KNBB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

In de 24Play app, op 24Play.nl en het 24Play platform rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Sportunity en/of KNBB worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@24play.nl

Privacy

Voor het gebruik van de 24Play app, de website en/of het platform geldt de Privacy Policy zoals gepubliceerd in de app en op 24play.nl

Gegevens die je uploadt of in de app, op de site en/of het platform plaatst, kan door anderen worden gezien. Je kunt je instellingen rondom het delen van gegevens en informatie altijd wijzigen via de app.

Door de 24Play app te gebruiken verleen je Sportunity een gebruiksrecht op alle content die op enig moment binnen 24Play gedeeld wordt en gegenereerd wordt met jouw sportieve verrichtingen. Deze content zal gebruikt worden voor het enthousiasmeren van anderen voor het gebruik van de 24Play app zowel binnen als buiten het platform.

Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie hoe we met jouw gegevens omgaan.

Toegang

Sportunity en/of KNBB kan jouw account wegens ongepast gedrag verwijderen en het gebruik van de dienst beëindigen.

Sportunity en/of KNBB gebruikt de door jou gegenereerde gegevens in algemene zin voor het gebruik en de promotie van de 24Play app, 24Play.nl en/of het platform. Sportunity behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website en/of het platform of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Gegevens Sportunity

Sportunity B.V., Prins Willem-Alexanderlaan 394, 7311 SZ Apeldoorn, Telefoonnummer: +31622206867 (tussen 9.00 en 17.00 uur), e-mailadres: selectie@sportunity.nu, KvK-nummer: 64655210, BTW-nummer: NL8222.90.078 B01

Klachtenregeling

Heb je een vraag of klacht over het gebruik van de dienst en/of overige diensten, dan kun je die sturen naar info@24play.nl. Sportunity zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van jouw vraag of klacht reageren.

Slotbepalingen

Op de rechtsverhouding tussen jou en Sportunity en/of KNBB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, onverminderd het recht van Sportunity om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.

Sportunity en/of KNBB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt door middel van het gebruik van de dienst in de breedste zin van het woord.

Apeldoorn, juli 2020