Privacy policy

De nieuwe privacy wetgeving kan alles heel ingewikkeld maken, maar wij houden het graag simpel en eerlijk. In deze privacy policy lees je dan ook hoe wij met jouw gegevens omgaan in hele simpele woorden en gewoon zoals het is. We gaan hierin straks nog een stap verder, door dit ook inzichtelijk te maken in jouw SportID inlog, maar deze zijn we nog aan het ontwikkelen. We willen weten dat jij weet wat er met jouw SportID gebeurt in hele simpele woorden, zodat je weet waar je mee akkoord gaat.

Wie zijn de eigenaren van 24Play?

De eigenaren zijn Sportunity B.V. en Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB). Zij hebben samen het 24Play platform ontwikkeld ten behoeve van de promotie van de biljart- en horecasport. Zij zullen dan ook zorgdragen voor de bescherming van jouw data. Sportunity en de KNBB hebben dan ook als enige het recht om alle individuele data op te slaan en te gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in deze policy.

Registratie Data

De data die we bij registratie van jou krijgen zijn nodig om jou te kunnen verifiëren en noodzakelijk om de app van 24Play te kunnen gebruiken. Je ontwikkelt hiermee direct een SportID die je toegang geeft tot alle apps en platformen van de Sportunity.club.

Zo willen we graag van je weten of je wel of geen lid bent van de sportbond. Als lid krijg je namelijk voordelen en kan je gratis spelen bij je eigen vereniging. Ben je geen lid? Dan willen we graag weten hoe goed je kan spelen, zodat ook andere spelers weten of ze jou wel durven uit te dagen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor je leeftijd.
Een profielfoto is niet verplicht om in te vullen bij het registreren. Maar een profielfoto zal jou zeker helpen om vaker uitgenodigd te worden.

Andere gebruikers kunnen van jou je foto, je voor- en achternaam, je leeftijd en je speelsterkte zien. Buiten de app kunnen mensen jouw foto en voornaam alleen zien.
Jouw registratiedata gebruiken wij verder om jou te informeren over het platform, producten van 24Play en/of relevant aanbod van partners van het platform.

Om gebruik te kunnen maken van dit platform zijn deze gegevens noodzakelijk. Je geeft dan ook toestemming deze hiervoor te gebruiken, zodra je jou registreert.

Data bij gebruik van het platform

Naast de data die je opgeeft tijdens je registratieproces, slaan wij ook data op over jouw gebruik. Dit doen we om meerdere redenen:

 • Om de app te verbeteren.
 • Als noodzakelijkheid om de app te laten functioneren en functies goed te kunnen gebruiken.
 • Om jouw speelmomenten leuker en makkelijker te maken.
 • Om voor jezelf meer statistieken te verzamelen.
 • Om de biljart- en horecasportsport te verbeteren en/of aanbod te ontwikkelen.

We willen bijvoorbeeld graag van onze gebruikers weten hoe lang ze doen over het aanmaken van een speelmoment, hoe ze dat speelmoment aanmaken en hoe vaak ze accepteren of annuleren. Hiervan ontwikkelen algemene cijfers en feiten en zal dus niet jouw identiteit uit herleid kunnen worden. Maar geeft ons de mogelijkheid functionaliteiten en/of processen te verbeteren, wijzigen, toe te voegen of te versnellen.

Om de app goed te kunnen gebruiken hebben we naast je registratiegegevens ook je locatiegegevens en toegang tot je camera nodig. Deze toestemming zal in de app gevraagd worden. Middels GPS kunnen we jouw exacte locatie bepalen. We gebruiken deze zodra je naar een huidig speelmoment gaat om jouw aanwezigheid te bevestigen, of wanneer je de route naar de speellocatie gaat zoeken, of om een nieuwe speellocatie te vinden. We doen dit allemaal om het voor jou makkelijker te maken om een locatie te vinden, de weg te vinden of om jouw aanwezigheid bij de locatie direct in te checken.

Daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld jouw data om andere spelers een suggestie te geven met wie ze zouden kunnen spelen. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van jouw persoonlijke kenmerken, maar ook door waar jij lid bent, waar je vaak speelt, met wie je vaak speelt en hoe goed je bent. Hiermee willen we zorgen dat je nog leukere medespelers of tegenstanders in de app leert kennen.

In de app zal je verschillende persoonlijke statistieken zien, deze ontwikkelen we door jouw speeldata. Dit kan naar verloop van tijd alleen maar verder uitgebreid worden, zodat je nog meer leuke statistieken krijgt.

Verder slaan we ook op waar er wordt gespeeld, hoe laat er wordt gespeeld, door wie er wordt gespeeld en hoe goed er wordt gespeeld. Echter, zetten we deze data om naar zogenoemde geanonimiseerde data. Wat staat voor data die niet naar een individu is te herleiden en ook alleen die data slaan we op. Hiermee willen we namelijk meer inzicht in de biljart- en horecagemeenschap krijgen en ook aan partners geven om hiermee het sportaanbod te verbeteren.

Data van derden

Wij hebben een koppeling met de KNBB gemaakt om te controleren of jij daadwerkelijk lid bent van hen en die vereniging. Na deze controle slaan wij jouw lidnummer, speelsterkte en vereniging op. Verder gebruiken wij geen data van de KNBB. Voor het gebruik hiervan hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wie maakt gebruik van welke data?

Naast de KNBB en Sportunity delen wij ook enige data met andere partijen. Wij zullen dit ook specifiek laten opnemen in deze privacy policy en voortdurend updaten.

Op dit moment maakt alleen de KNBB, Sportunity en de speellocatie waar je gaat spelen gebruik van de data. Wel wordt data ook geanalyseerd door Google Analytics, Firebase en Fabric om het platform te kunnen verbeteren.

De partijen die we verwachten aan te gaan sluiten bij dit platform zijn:

 • Speellocaties: Wanneer een gebruiker een speelplek bij hen boekt, dan zal de speellocatie de profielfoto en voor- en achternaam van deze gebruiker verkrijgen om zo te kunnen zien wie er bij hen geboekt heeft.
 • Overheden: Hen leveren we de beleidsdata die zij nodig hebben om de horecasport te leren kennen. Dit gaat echter om geanonimiseerde data. Zo zullen we hen inzicht geven in waar speellocaties zijn, hoeveel daarop gespeeld wordt, wanneer er meestal op gespeeld wordt, wat de gemiddelde leeftijd is van wie daar spelen en hoever vandaan men komt om daar te spelen.
 • Commerciële partijen: Ook zij zullen alleen anonieme data verkrijgen of hun boodschap via de 24Play kanalen mogen verkondigen. Deze boodschap zal eerst gekeurd worden door Sportunity en de KNBB en zal relevant moeten zijn voor de 24Play gebruiker.
 • Verenigingen: De vereniging krijgt individuele data van haar eigen leden die gebruik maken van het platform. Of wanneer een gebruiker een tafel bij hen boekt, dan zal de vereniging de profielfoto en voor- en achternaam van deze gebruiker verkrijgen om zo te kunnen zien wie er bij hen geboekt heeft.

Hoe kan jij hier controle over houden?

We willen dat jij de zeggenschap houdt over je eigen gegevens. Daarom gaan we voor jou verschillende tools in jouw SportID login bieden om dit te beheren. Helaas is dat nu nog in ontwikkeling. De mogelijkheden die we jou nu bieden zijn:

 • Je kunt de meeste basis accountgegevens rechtstreeks in de app inzien en aanpassen. Mocht je inzicht willen in de gegevens die wij opslaan, dan kan je ons mailen op info@24play.nl en zullen we jou inzicht geven in jouw profiel en de gegevens die we van jou hebben. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden, kunnen we je vragen jouw identiteit te verifiëren of extra informatie te verstrekken voordat we je je persoonsgegevens laten inzien of wijzigen. We kunnen jouw verzoek om je persoonsgegevens of informatie in te zien of te wijzigen ook om een aantal redenen weigeren, waaronder bijvoorbeeld dat het verzoek de privacy van anderen in gevaar brengt of onrechtmatig is.
 • Toestemming intrekken. Als je ons je gegevens laat gebruiken, kun je altijd van gedachten veranderen en je toestemming gewoon intrekken door de instellingen op je apparaat te wijzigen, als je apparaat die mogelijkheid biedt. In dat geval is het wel mogelijk dat je bij bepaalde diensten niet meer de volledige functionaliteit kunt gebruiken.
 • Verwijdering. Hoewel we natuurlijk hopen dat je altijd een 24Play gebruiker wilt zijn, kun je in jouw instellingen je profiel verwijderen en dan zullen we ook jouw gegevens uit ons systeem verwijderen. Dit betekent wel dat we dan ook jouw credits en statistieken niet meer later kunnen terughalen als je toch weer mee wilt spelen.

Overige

Herziening van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Maar wanneer we dat doen, zullen we je wel op de een of andere manier daarvan op de hoogte stellen. Soms doen we dat door de datum boven het privacybeleid, dat te vinden is op onze website en in de mobiele toepassing, te wijzigen. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat we je nog op een andere manier op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een verklaring op de homepage van onze websites te plaatsen of een mededeling op te nemen in de app).